Hoạt động 30 trang 129 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Điền vào chỗ trống :

Quảng cáo

Đề bài

Điền vào chỗ trống :

Vì hình vuông có bốn góc vuông, nên hình vuông cũng là hình ………….

Vì hình vuông có 4 cạnh bằng nhau nên hình vuông cũng là hình ………..

Như vậy, hình vuông vừa là hình ……… vừa là hình ……………..

Lời giải chi tiết

Vì hình vuông có bốn góc vuông, nên hình vuông cũng là hình chữ nhật.

Vì hình vuông có 4 cạnh bằng nhau nên hình vuông cũng là hình thoi

Như vậy, hình vuông vừa là hình chữ nhật vừa là hình thoi.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: 7. Hình vuông
Quảng cáo
list
close
Gửi bài