Hoạt dộng 31 trang 129 Tài dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho ABCD là hình chữ nhật có AB = BC. Hãy điền vào chỗ trống để chứng minh rằng ABCD là hình vuông.

Quảng cáo

Đề bài

Cho ABCD là hình chữ nhật có AB = BC. Hãy điền vào chỗ trống để chứng minh rằng ABCD là hình vuông.

Ta có: ABCD là hình chữ nhật (gt) \( \Rightarrow AB = .......\)

Mà AB = …….. và BC = …………. (hai cạnh đối hình chữ nhật)

\(=> ………. = ……….. = ………… = ……………\)

=> Tứ giác ABCD là hình ………. ( tứ giác có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau)

Lời giải chi tiết

Ta có: ABCD là hình chữ nhật (gt) \(=> AB = CD\)

Mà AB = BC và BC = AD (hai cạnh đối hình chữ nhật) => AB = BC = CD = DA

=> Tứ giác ABCD là hình vuông (Tứ giác có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau).

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: 7. Hình vuông
Quảng cáo
list
close
Gửi bài