Thử tài bạn trang 13 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Áp dụng hằng đẳng thức để tính nhanh:

Quảng cáo

Đề bài

Áp dụng hằng đẳng thức để tính nhanh:

a)  1022 ;                    b) 282 +722 + 56.72.

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\,\,{102^2} = {\left( {100 + 2} \right)^2} = {100^2} + 2.100.2 + {2^2} = 10000 + 400 + 4 = 10404  \cr  & b)\,\,{28^2} + {72^2} + 56.72 = {28^2} + 2.28.72 + {72^2} = {\left( {28 + 72} \right)^2} = {100^2} = 10000 \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close