Hoạt động 8 trang 13 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1.

Giải bài tập Áp dụng quy tắc nhân hai đa thức để tính:

Quảng cáo

Đề bài

Áp dụng quy tắc nhân hai đa thức để tính:

\((2x + 3)(2x – 3) = …………………………………..= ………… - ……………\)

\((x + 5)(x – 5) = …………………………………….. = ………… - ……………\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & \left( {2x + 3} \right)\left( {2x - 3} \right) = 4{x^2} - 6x + 6x - 9 = 4{x^2} - 9  \cr  & \left( {x + 5} \right)\left( {x - 5} \right) = {x^2} - 5x + 5x - 25 = {x^2} - 25 \cr} \)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài