Thử tài bạn trang 125 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Ở hình 44, đường thẳng AD lần lượt vuông góc với AM, BN, CE, DF. Biết AB = BC = CD và MN = 35 cm. Tính MF.

Quảng cáo

Đề bài

Ở hình 44, đường thẳng AD lần lượt vuông góc với AM, BN, CE, DF. Biết AB = BC = CD và MN = 35 cm. Tính MF.

Lời giải chi tiết

Ta có

\(\eqalign{  & AD \bot AM,AD \bot BN,AD \bot CE,AD \bot DF(gt)  \cr  &  \Rightarrow AM//BN//CE//DF \cr} \)

Mà AB = BC = CD => MN = NE = EF

Mà MN = 35cm => NE = EF = 35cm

Vậy MF = 35 + 35 + 35 = 105 (cm).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài