Thử tài bạn trang 124 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cắt một tấm bìa cứng thành hình tam giác ABC. Cho đáy BC của tam giacschyeenr động trên đường thẳng a (h.41). Hỏi đỉnh A của tam giác chuyển dộng trên đường nào ?

Quảng cáo

Đề bài

Cắt một tấm bìa cứng thành hình tam giác ABC. Cho đáy BC của tam giacschyeenr động trên đường thẳng a (h.41). Hỏi đỉnh A của tam giác chuyển dộng trên đường nào ?

Lời giải chi tiết

Đỉnh A di chuyển trên đường thẳng song song với a và cách a một khoảng bằng độ dài của AH.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài