Thử tài bạn trang 119 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Ngôi sai trong hình gồm một ngũ giác đều có diện tích 30 cm2 và 5 tam giác cân mỗi tam giác có diện tích 20 cm2. Em hãy xếp ngôi sao thành một hình chóp. Hãy gọi tên và tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình chóp đó.

Quảng cáo

Đề bài

Ngôi sai trong hình gồm một ngũ giác đều có diện tích 30 cm2 và 5 tam giác cân mỗi tam giác có diện tích 20 cm2. Em hãy xếp ngôi sao thành một hình chóp. Hãy gọi tên và tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình chóp đó.

Lời giải chi tiết

 

Hình chóp S.ABCDE

Diện tích xung quanh của hình chóp là:

20.5 = 100 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình chóp là:

100 + 30 = 130 (cm2)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài