Hoạt động 5 trang 118 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho hình chóp lục giác đều có cạnh đáy bằng a và trung đoạn là d. Tính:

Quảng cáo

Đề bài

Cho hình chóp lục giác đều có cạnh đáy bằng a và trung đoạn là d. Tính:

- Chu vi đáy

- Diện tích một mặt bên

- Tổng diện tích các mặt bên.

 

Lời giải chi tiết

Chu vi đáy là: a.6 = 6a; Diện tích một mặt bên là: \({1 \over 2}a.d\)

Tổng diện tích các mặt bên là: \(\left( {{1 \over 2}ad} \right).6 = 3ad\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài