Hoạt động 4 trang 118 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hình bên được ghép bởi một hình vuông và bốn tam giác cân bằng nhau với kích thước đã cho trên hình.

Quảng cáo

Đề bài

Hình bên được ghép bởi một hình vuông và bốn tam giác cân bằng nhau với kích thước đã cho trên hình.

- Em hãy tính tổng diện tích của các hình đã cho.

- Cắt theo đường màu đen rồi gấp theo đường nét đứt, thử đoán xem rm có thể xếp thành hình không gian gì ?

Lời giải chi tiết

Tổng diện tích của các hình đã cho là: \(\left( {{1 \over 2}.8.6} \right).4 + {6^2} = 132(c{m^2})\)

Xếp được thành hình không gian

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài