Thử tài bạn trang 116 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Trong các tứ giác ở hình 19, tứ giác nào là hình bình hành?

Quảng cáo

Đề bài

Trong các tứ giác ở hình 19, tứ giác nào là hình bình hành?

Lời giải chi tiết

Trong các tứ giác ở hình 19, các tứ giác là hình bình hành là ABCD (hình a), EFGH (hình b), IJKL (hình c), MNPQ (hình d), XYZV (hình f).

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: 2. Hình bình hành
Quảng cáo
list
close
Gửi bài