Thử tài bạn trang 116 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Trong các tứ giác ở hình 19, tứ giác nào là hình bình hành?

Quảng cáo

Đề bài

Trong các tứ giác ở hình 19, tứ giác nào là hình bình hành?

Lời giải chi tiết

Trong các tứ giác ở hình 19, các tứ giác là hình bình hành là ABCD (hình a), EFGH (hình b), IJKL (hình c), MNPQ (hình d), XYZV (hình f).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close