Thử tài bạn trang 114 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập a) Hãy tìm tiếp hai hình bình hành ở hình 14.

Quảng cáo

Đề bài

a) Hãy tìm tiếp hai hình bình hành ở hình 14.

b) Quan sát hình 15 và cho biết hình nào là hình bình hành

Lời giải chi tiết

Hình 15 có các hình bình hành là IJKL, EHGF.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close