Thử tài bạn 8 trang 140 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho đoạn AB = 7 cm.

Quảng cáo

Đề bài

Cho đoạn AB = 7 cm.

Hãy xác định vị trí tương đối của hai đường tròn (A ; 3 cm) và (B ; 4 cm).

Lời giải chi tiết

Ta có \(R + R' = 3 + 4 = 7 = AB \)

\(\Rightarrow \left( {A;3cm} \right)\)và \(\left( {B;4cm} \right)\) tiếp xúc ngoài.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài