Thử tài bạn 7 trang 139 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho hai đường tròn (O ; 3 cm) và (O’ ; 2 cm)

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai đường tròn (O ; 3 cm) và (O’ ; 2 cm) tiếp xúc ngoài nhau tại A. Chứng minh O, A, O’ thẳng hàng và tính OO’.

Lời giải chi tiết

 

Ta có \(\left( O \right)\) và \(\left( {O'} \right)\) tiếp xúc ngoài tại A nên A là điểm chung duy nhất của hai đường tròn này.

Ta đo được \(OO' = 5cm\)

\( \Rightarrow OA + O'A = OO' \Rightarrow O,A,O'\) thẳng hàng.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài