Hoạt động 11 trang 141 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Vị trí tương đối giữa hai đường tròn (O) và (O’)

Quảng cáo

Đề bài

Vị trí tương đối giữa hai đường tròn (O) và (O’)

Hình vẽ

Số tiếp tuyến chung

Hai đường tròn cắt nhau

 

 

Hai đường tròn tiếp xúc ngoài

 

 

Hai đường tròn tiếp xúc trong

 

 

(O) và (O’) ở ngoài nhau

 

 

(O) đựng (O’)

 

 

(O) và (O’) đồng tâm \(\left( {O \equiv O'} \right)\)

 

 

 

Lời giải chi tiết

Vị trí tương đối giữa hai đường tròn (O) và (O’)

Hình vẽ

Số tiếp tuyến chung

Hai đường tròn cắt nhau

 

 2

Hai đường tròn tiếp xúc ngoài

 

Hai đường tròn tiếp xúc trong

 

(O) và (O’) ở ngoài nhau

 

(O) đựng (O’)

 

 0

(O) và (O’) đồng tâm \(\left( {O \equiv O'} \right)\)

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài