Thử tài bạn 2 trang 106 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Tính độ dài cung tròn 72o, bán kính 25 cm.

Quảng cáo

Đề bài

Tính độ dài cung tròn 72o, bán kính 25 cm.

Lời giải chi tiết

Độ dài cung tròn 720, bán kính 25cm là \(l = \dfrac{{\pi .25.72}}{{180}} = 10\pi  \approx 31,4\,\,\left( {cm} \right)\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close