Thử tài bạn 2 trang 106 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Tính độ dài cung tròn 72o, bán kính 25 cm.

Quảng cáo

Đề bài

Tính độ dài cung tròn 72o, bán kính 25 cm.

Lời giải chi tiết

Độ dài cung tròn 720, bán kính 25cm là \(l = \dfrac{{\pi .25.72}}{{180}} = 10\pi  \approx 31,4\,\,\left( {cm} \right)\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài