Bạn nào đúng 1 trang 106 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Khi bán kính hình tròn tăng lên hai lần

Quảng cáo

Đề bài

Khi bán kính hình tròn tăng lên hai lần

Hùng nói chu vi của nó sẽ tăng lên hai lần.

Mai lại nói chu vi hình tròn tăng lên bốn lần.

Bạn nào đúng?

Lời giải chi tiết

Gọi bán kính ban đầu là R, bán kính sau khi tăng lên 2 lần là R’, ta có \(R' = 2R\).

Chu vi ban đầu là \(C = 2\pi R\).

Chu vi lúc sau là \(C' = 2\pi R' = 2\pi .2R = 2.2\pi R = 2C\).

Vậy chu vi hình tròn tăng lên hai lần.

Bạn Hùng nói đúng.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close