Thử tài bạn 1 trang 106 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hãy tính chu vi một mặt bàn hình tròn có bán kính 0,6 m.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tính chu vi một mặt bàn hình tròn có bán kính 0,6 m.

Lời giải chi tiết

Chu vi của mặt bàn là \(C = 2\pi R = 2\pi .0,6 \approx 3,8\,\,\left( m \right)\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close