Hoạt động 1 trang 105 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Bước 1: Lấy 4 cái đĩa kích thước khác nhau, dùng dây đo chu vi C của mỗi đĩa.

Quảng cáo

Đề bài

Bước 1: Lấy 4 cái đĩa kích thước khác nhau, dùng dây đo chu vi C của mỗi đĩa.

Bước 2: Dùng thước đo đường kính d của mỗi đĩa.

Bước 3: Tính tỉ số giữa chu vi và đường kính của mỗi đĩa.

Bước 4: Ghi lại 4 tỉ số vừa tính được vào bảng dưới đây rồi so sánh và nêu nhận xét.

Đĩa

1

2

3

4

Chu vi C

 

 

 

 

Đường kính d

 

 

 

 

Tỉ số \(\dfrac{C}{d}\)

 

 

 

 

 

Lời giải chi tiết

Đĩa

1

2

3

4

Chu vi C

6

5

3,8

4,4

Đường kính d

1,9

1,6

1,2

1,4

Tỉ số \(\dfrac{C}{d}\)

3,15

3,13

3,17

3,14

Nhận xét: Các tỉ số \(\dfrac{C}{d}\) trong mỗi trường hợp đều xấp xỉ bằng nhau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close