Thử tài bạn 1 trang 89 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập 1. Hãy gọi tên các nửa mặt phẳng ở hình 3.

Quảng cáo

Đề bài

 

1. Hãy gọi tên các nửa mặt phẳng ở hình 3.

2. Các điểm cùng phía với A đối với đường thẳng x là điểm nào ?

3. Các điểm khác phía với M đối với đường thẳng y là điểm nào ?

4. Xác định giao điểm của đoạn thẳng AB với đường thẳng x và đoạn thẳng MN với đường thẳng y.

5. Điểm O có thuộc nửa mặt phẳng nào không ?

Lời giải chi tiết

 

1.Nửa mặt phẳng bờ x, chứa điểm A.

Nửa mặt phẳng bờ x, chứa điểm B.

Nửa mặt phẳng bờ y, chứa điểm A.

Nửa mặt phẳng bờ y, chứa điểm B.

2. Các điểm cùng phía đối với A đối với đường thẳng x là C, M, N.

3. Các điểm khác phía với M đối với đường thẳng y là điểm A, B, C.

4. Giao điểm của đoạn thẳng AB với đường thẳng x là K, đoạn thẳng MN với đường thẳng y không có giao điểm.

5. Điểm O có thuộc cả 4 mặt phẳng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close