Hoạt động 2 trang 88 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 :

Giải bài tập Trên hình 2, ta gọi nửa mặt phẳng (I) là nửa mặt phẳng chứa bờ a chứa điểm M, còn nửa mặt

Quảng cáo

Đề bài

 

Trên hình 2, ta gọi nửa mặt phẳng (I) là nửa mặt phẳng chứa bờ a chứa điểm M, còn nửa mặt phẳng (II) là nửa mặt phẳng bờ a và chứa điểm P.

Hoặc ta có thể gọi nửa mặt phẳng (II) là nửa mặt phẳng có bờ a và không chứa điểm M, hoặc gọi (II) là nửa mặt phẳng đối của (I)

Hãy nêu các cách gọi tên khác nhau của hai nửa mặt phẳng (I), (II).

Lời giải chi tiết

Cách gọi tên khác của nửa mặt phẳng (I) là nửa mặt phẳng bờ a chứa điểm M hoặc nửa mặt phẳng bờ a có chứa điểm N hoặc nửa mặt phẳng bờ a không chứa điểm P.

Cách gọi tên khác của nửa mặt phẳng (II) là nửa mặt phẳng bờ a chứa điểm P hoặc nửa mặt phẳng bờ a không chứa điểm M hoặc nửa mặt phẳng bờ a không chứa điểm N.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close