Hoạt động 4 trang 89 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Trên hình 5a, b, c, d, lấy điểm M trên tia Ox, điểm N trên tia Oy (M và N đều không trùng với điểm O). Trong mỗi trường hợp hãy nêu giao điểm của đoạn thẳng MN với tia Oz.

Quảng cáo

Đề bài

Trên hình 5a, b, c, d, lấy điểm M trên tia Ox, điểm N trên tia Oy (M và N đều không trùng với điểm O). Trong mỗi trường hợp hãy nêu giao điểm của đoạn thẳng MN với tia Oz.

Lời giải chi tiết

Trường hợp a) giao điểm của đoạn thẳng MN với tia Oz là K.

Trường hợp b) giao điểm của đoạn thẳng MN với tia Ox là O.

Trường hợp c) đoạn thẳng MN và tia Oz không có giao điểm.

Trường hợp d) đoạn thẳng MN và tia Oz không có giao điểm.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close