Hoạt động 3 trang 88 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Ở hình 2, nối M với N, nối M với P. Đoạn MN có cắt a không ? Đoạn thẳng MP có cắt a không ?

Quảng cáo

Đề bài

 

Ở hình 2, nối M với N, nối M với P. Đoạn MN có cắt a không ? Đoạn thẳng MP có cắt a không ?

Có nhận xét gì về hai điểm cùng phía và khác phía đối với đường thẳng ?

Lời giải chi tiết

Ở hình 2 đoạn thẳng MN không cắt đường thẳng, đoạn thẳng MP cắt đường thẳng a.

Hai điểm M, N nằm trên cùng nửa mặt phẳng bời a; hai điểm này nằm cùng phía đối với đường thẳng a.

Hai điểm M, P (hoặc hai điểm N, P) không nằm trên cùng nửa mặt phẳng bờ a, hai điểm này nằm khác phía đối với đường thẳng a.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close