Thử tài bạn 1 trang 100 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Một người A đang ở trên khinh khí cầu ở độ cao 150 m nhìn thấy một vật B trên mặt đất các hình

Quảng cáo

Đề bài

 

Một người A đang ở trên khinh khí cầu ở độ cao 150 m nhìn thấy một vật B trên mặt đất các hình chiếu của khí cầu xuống đất một khoảng 285 m (h.4). Tính góc hạ của tia AB. Nếu khinh khí cầu tiếp tục bay lên thẳng đứng thì khi góc hạ của tia AB là \({46^o}\) thì độ cao của khinh khí cầu là bao nhiêu ( làm tròn tới mét ) ?

Lời giải chi tiết

\(\tan x = \dfrac{{150}}{{285}} = \dfrac{{10}}{{19}} \Rightarrow x \approx {27^o}46'\)

\( \Rightarrow \) Góc hạ của tia AB là \({27^o}46'\)

Gọi độ cao của khinh khí cầu là y \( \Rightarrow y = 285.\tan {46^o} \approx 295\,\,m\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài