Hoạt động 4 trang 100 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Giải thích tại sao chiều cao h = AB có thể được tính bởi công thức ghi trong hình 7.

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

 

Giải thích tại sao chiều cao h = AB có thể được tính bởi công thức ghi trong hình 7.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}h = AB = AH + BH \\= AH + \dfrac{{BH.OO'}}{{OO'}}\\ = AH + \dfrac{{BH.OO'}}{{O'H - OH}}\\ = AH + \dfrac{{OO'}}{{\dfrac{{O'H}}{{BH}} - \dfrac{{OH}}{{BH}}}} \\= t + \dfrac{a}{{\cot y - \cot x}}\end{array}\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài