Hoạt động 6 trang 101 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Giải thích tại sao khoảng cách d = AH giữa hai bên bờ sông có thể được tính bởi công thức ghi trong hình 12.

Quảng cáo

Đề bài

 

Giải thích tại sao khoảng cách d = AH giữa hai bên bờ sông có thể được tính bởi công thức ghi trong hình 12.

Lời giải chi tiết

\(d = AH = \dfrac{{AH.BC}}{{BC}} = \dfrac{{AH.BC}}{{BH + CH}} \)\(\,= \dfrac{{BC}}{{\dfrac{{BH}}{{AH}} + \dfrac{{CH}}{{AH}}}} = \dfrac{a}{{\cot x + \cot y}}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close