Hoạt động 3 trang 100 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Giải thích tại sao chiều cao h = AB có thể được tính bởi công thức ghi trong hình 5.

Quảng cáo

Đề bài

 

Giải thích tại sao chiều cao h = AB có thể được tính bởi công thức ghi trong hình 5.

Lời giải chi tiết

Do OHAC là hình chữ nhật \( \Rightarrow AH = OC = t\,\,;\,\,OH = AC = a\)

Xét tam giác OHB vuông tại H ta có: \(BH = OH.\tan \widehat {BOH} = a.\tan x\)

\( \Rightarrow h = AB = AH + BH = t + a.\tan x\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close