Theo hướng nuôi lấy thịt, nếu em nuôi gà Ri và gà Hồ đã đạt khối lượng 1.5kg nên nuôi tiếp gà nào, nên xuất chuồng gà nào? Tại sao?

Theo hướng nuôi lấy thịt, nếu em nuôi gà Ri và gà Hồ đã đạt khối lượng 1.5kg nên nuôi tiếp gà nào, nên xuất chuồng gà nào? Tại sao?

Quảng cáo

Đề bài

Theo hướng nuôi lấy thịt, nếu em nuôi gà Ri và gà Hồ đã đạt khối lượng 1.5kg nên nuôi tiếp gà nào, nên xuất chuồng gà nào? Tại sao?

Lời giải chi tiết

Nuôi lấy thịt nên nuôi tiếp gà Hồ, nên xuất chuồng gà Ri. Vì gà Hồ có thể sinh trưởng tối đa đạt 3-4kg, nhưng gà Ri chỉ đạt tối đa 1.5 kg, nếu tiếp tục nuôi gà Ri thì khối lượng chúng không thể tăng hơn nữa, chỉ tốn thời gian và chí phí chăn nuôi.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close