Hãy quan sát sự phát triển của bọ cánh cứng (hình 37.2A), chỉ ra con non biến đổi qua những giai đoạn nào

Hãy quan sát sự phát triển của bọ cánh cứng (hình 37.2A), chỉ ra con non biến đổi qua những giai đoạn nào và chúng khác với con bọ trưởng thành ở những đặc điểm gì về hình thái và sinh lí?

Quảng cáo

Đề bài

Hãy quan sát sự phát triển của bọ cánh cứng (hình 37.2A), chỉ ra con non biến đổi qua những giai đoạn nào và chúng khác với con bọ trưởng thành ở những đặc điểm gì về hình thái và sinh lí?

Lời giải chi tiết

- Con non ở bọ cánh cứng biến đổi qua những giai đoạn: Trứng → Sâu → Nhộng

- Chúng khác bọ trưởng thành ở chỗ: Không có cánh cứng, sâu ăn lá.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài