Câu 1 trang 143 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 143 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Sự sinh trưởng khác sự phát triển ở những đặc điểm nào? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Khái niệm sinh trưởng và phát triển

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Sự sinh trưởng khác phát triển ở chỗ sinh trưởng là lớn lên về kích thước khối lượng của cùng một tế bào, mô, cơ quan và cơ thể còn phát triển là phân hóa tế bào, hình thành mô, cơ quan mới có cấu tạo hình thái và chức năng sinh lí khác hẳn cũ. Sinh trưởng và phát triển có liên quan mật thiết không tách rời nhưng không đồng nhất.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close