Câu 3 trang 143 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 143 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Chọn phương án trả lời đúng thể hiện sự khác nhau giữa phát triển không qua biến thái và phát triển qua biến thái:

A. Phát triển không qua biến thái khác với phát triển qua biến thái ở chỗ không có giai đoạn con trưởng thành.

B. Phát triển không qua biến thái có con non mới nở giống con trưởng thành, còn phát triển qua biến thái có giai đoạn con non (ấu trùng) không giống con trưởng thành.

C. Phát triển không qua biến thái và phát triển qua biến thái khác nhau ở nhiệt độ phát triển.

D. Tất cả các phương án trên đều đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Các kiểu hát triển ở động vật

Lời giải chi tiết

Đáp án: B

 loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close