Hãy quan sát sự sinh trưởng và phát triển của gà, bao gồm giai đoạn phát triển phôi

Hãy quan sát sự sinh trưởng và phát triển của gà, bao gồm giai đoạn phát triển phôi (từ hợp tử → gà con trong trứng) và giai đoạn hậu phôi (gà con mới nở → gà trưởng thành sinh dục: gà trống hoặc mái) có nhận xét gì?

Quảng cáo

Đề bài

Hãy quan sát sự sinh trưởng và phát triển của gà, bao gồm giai đoạn phát triển phôi (từ hợp tử → gà con trong trứng) và giai đoạn hậu phôi (gà con mới nở → gà trưởng thành sinh dục: gà trống hoặc mái) có nhận xét gì?

Lời giải chi tiết

Quá trình phát triển của gà ở giai đoạn phát triển phôi trải qua nhiều giai đoạn nhỏ kế tiếp nhau.

Quá trình phát triển phôi trong giai đoạn hậu phôi là giai đoạn phát triển của con non thành con trưởng thành, phát triển không qua biến thái.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close