Theo em, những sự việc trên nói lên truyền thống gì của nhân dân ta ?

Những sự việc trên nói lên truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta...

Quảng cáo

Đề bài

Theo em, những sự việc trên nói lên truyền thống gì của nhân dân ta ?

 

Lời giải chi tiết

Những sự việc trên nói lên truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta, đó là truyền thống tương thân tương ái, đùm bọc lẫn nhau.

Quảng cáo
close