Thế nào là tổ chức lãnh thổ công nghiệp?

Giải bài tập Bài 1 trang 127 SGK Địa lí 12

Quảng cáo

Đề bài

Thế nào là tổ chức lãnh thổ công nghiệp?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết phần khái niệm tổ chức lãnh thổ công nghiệp.

Lời giải chi tiết

Tổ chức lãnh thổ công nghiệp là sự sắp xếp, phối hợp giữa các quá trình và cơ sở sản xuất công nghiệp trên một lãnh thổ nhất định để sử dụng hợp lí các nguồn lực sẵn có nhằm đạt hiệu quả cao về các mặt kinh tế, xã hội và môi trường.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài