Thang sóng điện từ

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

Quảng cáo

THANG SÓNG ĐIỆN TỪ

I. Lí thuyết

- Thang sóng điện từ cho biết dải bước sóng và dải tần số ứng với các loại bức xạ khác nhau

II. Ví dụ minh họa

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close