Biên độ sóng

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

Quảng cáo

BIÊN ĐỘ SÓNG

I. Lí thuyết

- Biên độ sóng cơ tại một điểm là biên độ dao động của phần từ môi trường tại điểm đó

II. Ví dụ minh họa

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close