Tại sao Nguyễn Trường Tộ được người đời sau kính trọng ?

Ông là người hiểu biết sâu rộng, có lòng yêu nước và mong muốn dân giàu, nước mạnh.

Quảng cáo

Tại sao Nguyễn Trường Tộ được người đời sau kính trọng ?

Trả lời:

Ông là người hiểu biết sâu rộng, có lòng yêu nước và mong muốn dân giàu, nước mạnh. Luôn chủ trương canh tân đất nước để đủ sức tự lập, tự cường.

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài