Sự sụp đổ của triều Lê sơ. Nhà Mạc được thành lập

Tóm tắt mục 1. Sự sụp đổ của triều Lê sơ. Nhà Mạc được thành lập

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục a

a) Sự sụp đổ của nhà Lê. Nhà Mạc thành lập.

- Đầu thế kỷ XVI nhà Lê sơ lâm vào khủng hoảng suy yếu.

- Biểu hiện:

+ Các vua Lê Uy Mục, Lê Tượng Dực chỉ lo ăn chơi, sa đọa.

+ Quan lại, địa chủ hoành hành, hạch sách nhân dân, chiếm đoạt ruộng đất.

+ Các thế lực phong kiến nổi dậy tranh chấp quyền lực - mạnh nhất là thế lực Mạc Đăng Dung.

+ Phong trào đấu tranh của nhân dân bùng nổ ở nhiều nơi.

- Năm 1527, Mạc Đăng Dung phế truất vua Lê lập triều Mạc.

Mục b

b) Chính sách của nhà Mạc

- Nhà Mạc xây dựng chính quyền theo mô hình cũ của nhà Lê.

- Tổ chức thi cử đều đặn để tuyển chọn quan lại.

- Xây dựng quân đội mạnh để đối phó với mọi tình hình có thể xảy ra.

- Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

- Những chính sách của nhà Mạc bước đầu đã ổn định lại đất nước.

- Triều Mạc phải chịu sức ép từ hai phía: phía Bắc cắt đất, thần phục nhà Minh, phía Nam cựu thần nhà Lê chống đối, nên nhân dân phản đối.

=> Nhà Mạc bị cô lập.

Di tích thành nhà Mạc ở Lạng Sơn

ND chính

Sự sụp đổ của triều Lê sơ, nhà Mạc thành lập và những chính sách của nhà Mạc.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài