Sự phát triển văn hoá thời Gúp-ta đưa đến điều gì ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 41 SGK Lịch sử 10

Quảng cáo

Đề bài

Sự phát triển văn hóa thời Gúp-ta đưa đến điều gì

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào kiến thức đã học để suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

- Văn hóa Ấn Độ dưới thời Gup-ta phát triển rực rỡ. Sự phát triển này đã định hình văn hóa truyền thống Ấn Độ với những tôn giáo, những công trình kiến trúc, tượng, những tác phẩm văn học tuyệt vời có giá trị văn hóa vĩnh cửu.

- Sự phát triển đó còn tạo điều kiện cho người Ấn Độ mang văn hóa của mình truyền bá ra bên ngoài mà Đông Nam Á là nơi ảnh hưởng rõ rệt nhất.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close