Sự phát triển nông nghiệp đương thời có ý nghĩa gì đối với xã hội ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 92 SGK Lịch sử 10

Quảng cáo

Đề bài

Sự phát triển nông nghiệp đương thời có ý nghĩa gì đối với xã hội?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 92 để trả lời.

Lời giải chi tiết

Sự phát triển nông nghiệp đương thời có ý nghĩa quan trọng đối với xã hội:

- Đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc

- Trật tự xã hội ổn định, độc lập được củng cố.

- Tăng cường tiềm lực quốc gia, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close