Sự phát triển của thủ công nghiệp

Tóm tắt mục 2. Sự phát triển của thủ công nghiệp

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

2. Sự phát triển của thủ công nghiệp

- Nghề thủ công cổ truyền tiếp tục phát triển đạt trình độ cao: dệt, gốm, rèn sắt, đúc đồng, làm đồ trang sức,...

- Một số nghề mới xuất hiện như: khắc in bản gỗ, làm đường trắng, làm đồng hồ, làm tranh sơn mài.

- Các làng nghề thủ công xuất hiện ngày càng nhiều như làm giấy, gốm sứ, nhuộm vải,... Một số thợ giỏi đã họp nhau rời làng ra các đô thị, lập phường vừa sản xuất vừa bán hàng.

- Khai mỏ:

+ Một ngành quan trọng rất phát triển ở Đàng Trong và Đàng Ngoài.

+ Một số người Hoa sang xin thầu khai thác một số mỏ, bao gồm cả nhà giàu người Việt.

=> Lượng kim loại phục vụ nhà nước ngày càng lớn.

- Nét mới trong kinh doanh: ở các đô thị thợ thủ công đã lập phường hội, vừa sản xuất vừa bán hàng.

Chân đèn - Gốm hoa lam - Thế kỷ XVI

Sự phát triển của thủ công nghiệp thế kỉ XVI - XVIII.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close