Sự phát triển của ngoại thương có tác dụng gì đối với nền kinh tế nước ta ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 114 SGK Lịch sử 10

Quảng cáo

Đề bài

Sự phát triển của ngoại thương có tác dụng gì đối với nền kinh tế nước ta?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 112, 113 để suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

- Sự phát triển ngoại thương có tác dụng làm cho kinh tế hàng hóa nước ta phát triển.

- Ngoại thương phát triển, hàng hóa trao đổi phong phú hơn, nhân dân và thương nhân có nhiều lựa chọn hơn về mặt hàng, chất lượng, giá cả.

- Tạo điều kiện cho kinh tế nước ta tiếp cận với kinh tế thế giới và phương thức sản xuất mới để đi lên.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close