Sự hưng khởi của các đô thị

Tóm tắt mục 4. Sự hưng khởi của các đô thị. Sự phát triển của kinh tế hàng hoá đã tạo điều kiện

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Sự phát triển của kinh tế hàng hóa tạo điều kiện thuận lợi cho sự hình thành và hưng khởi của các đô thị. Nhiều đô thị mới hình thành phát triển:

a) Ở Đàng Ngoài:

+ Thăng Long (Kẻ Chợ): gồm 36 phố phường và 8 chợ;

+ Phố Hiến (Hưng Yên): phát triển phồn thịnh với khoảng 2000 nóc nhà.

Hình ảnh buôn bán tại Kẻ Chợ

b) Ở Đàng Trong:

+ Hội An (Quảng Nam): thành phố cảng lớn nhất Đàng Trong.

+ Thanh Hà (Phú Xuân - Huế): đô thị mới hình thành ở ven sông Hương do các thương nhân Trung Hoa thành lập có sự đồng ý của chúa Nguyễn. Người đương thời gọi đây là “Đại Minh khách phố”.

- Đầu thế kỉ XIX đô thị suy tàn dần.

Sự hưng khởi của các đô thị ở Đàng Trong - Đàng Ngoài thế kỉ XVI - XVIII.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close