Phong trào đấu tranh của nhân dân và binh lính

Tóm tắt mục 2. Phong trào đấu tranh của nhân dân và binh lính

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 2

2. Phong trào đấu tranh của nhân dân và binh lính

- Nửa đầu thế kỷ XIX những cuộc khởi nghĩa của nông dân nổ ra rầm rộ ở khắp nơi. Cả nước có tới 400 cuộc khởi nghĩa.

- Tiêu biểu:

Đặc điểm:

- Phong trào đấu tranh của nhân dân nổ ra ngay từ đầu thế kỷ khi nhà Nguyễn vừa lên cầm quyền.

- Nổ ra liên tục, số lượng lớn.

- Có cuộc khởi nghĩa quy mô lớn và thời gian kéo dài như khởi nghĩa Phan Bá Vành, Lê Văn Khôi.

ND chính

 

Những phong trào đấu tranh của nhân dân, binh lính tiêu biểu và đặc điểm.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close