Soạn Thao tác lập luận so sánh siêu ngắn

Soạn bài Thao tác lập luận so sánh siêu ngắn nhất trang 79 SGK ngữ văn 11 tập 1 giúp tiết kiệm thời gian soạn bài

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 1 (trang 81 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

Tác giả đã so sánh Bắc với Nam về các mặt:

- Giống: Đại Việt có tất cả các phương diện mà Trung Quốc có như văn hóa, lãnh thổ, phong tục, chính quyền, hào kiệt…

- Khác: 

  + Văn hóa (văn hóa "đã lâu")

  + Lãnh thổ thì núi sông bờ cõi đã chia, phong tục cũng khác.

  + Chính quyền riêng với Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời gây nền độc lập, hào kiệt đời nào cũng có)

=> Những yếu tố này của riêng Đại Việt, không chung đụng với Trung Quốc.

Câu 2

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 2 (trang 81 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

- Từ sự so sánh đó, có thể kết luận Đại Việt là nước độc lập tự chủ, ngang hàng với Trung Quốc.

- Ý đồ thôn tính, muốn sáp nhập Đại Việt vào Trung Quốc là hoàn toàn trái đạo lý, chính nghĩa.

Câu 3

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 3 (trang 81 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

Đoạn trích là đoạn so sánh mẫu mực, có sức thuyết phục lớn lao.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close