So với các triều đại trước, cuộc đấu tranh của nông dân thời Nguyễn có điểm gì khác ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 132 SGK Lịch sử 10. So với các triều đại trước, cuộc đấu tranh của nông dân thời Nguyễn

Quảng cáo

Đề bài

So với các triều đại trước, cuộc đấu tranh của nông dân thời Nguyễn có điểm gì khác?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 131, 132 và liên hệ với kiến thức đã học để so sánh

Lời giải chi tiết

* Số lượng: Lớn (hơn 400 cuộc lớn, nhỏ), nổ ra ngay từ đầu triều đại.

* Quy mô: địa bàn rộng lớn, từ Bắc (Nông Văn Vân, Cao Bá Quát...) vào Nam (Lê Văn Khôi).

* Lực lượng tham gia: phong phú, đông đảo hơn các triều đại trước.

* Mục đích: chung là lật đổ triều đình phong kiến.

* Kết quả: đều thất bại.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close