Quan sát hình trên, em có nhận xét gì về khí thế nổi dậy của đồng bào miền Nam ?

Khí thế nổi dậy của đồng bào miền Nam...

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình trên, em có nhận xét gì về khí thế nổi dậy của đồng bào miền Nam ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chú ý quan sát số lượng người tham gia trong ảnh

Lời giải chi tiết

Khí thế nổi dậy của đồng bào miền Nam vô cùng quyết liệt, đông đảo nhân dân hăng hái tham gia vào cuộc nổi dậy. Người người đều đồng lòng đứng lên bảo vệ đất nước.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close