Quan sát hình 42.1, hãy mô tả quá trình thụ phấn và thụ tinh ở thực vật có hoa.

Quan sát hình 42.1, hãy mô tả quá trình thụ phấn và thụ tinh ở thực vật có hoa.

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 42.1, hãy mô tả quá trình thụ phấn và thụ tinh ở thực vật có hoa.

Lời giải chi tiết

- Thụ phấn: Hạt phấn chín rơi trên đầu nhụy và nảy mầm mọc ra ống phấn.

- Thụ tinh: Khi ống phấn mọc dài tới noãn, các giao tử đực di chuyển trong ống phấn sẽ đi xuống kết hợp với giao tử cái tạo thành hợp tử.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài