Nêu ví dụ về sự tự thụ phấn mà em biết. Sự thụ phấn chéo thực hiện nhờ các tác nhân nào?

Nêu ví dụ về sự tự thụ phấn mà em biết. Sự thụ phấn chéo thực hiện nhờ các tác nhân nào?

Quảng cáo

Đề bài

Nêu ví dụ về sự tự thụ phấn mà em biết. Sự thụ phấn chéo thực hiện nhờ các tác nhân nào?

Lời giải chi tiết

- Sự tự thụ phấn ở các cây như: Đậu hà lan, Mít, ...

- Thụ phấn chéo được thực hiện nhờ tác nhân tự nhiên: Động vật, gió, côn trùng,...

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài