Có thể làm quả chín nhanh hay chậm đi được không? Điều kiện nào quyết định hiện tượng đó?

Có thể làm quả chín nhanh hay chậm đi được không? Điều kiện nào quyết định hiện tượng đó?

Quảng cáo

Đề bài

Có thể làm quả chín nhanh hay chậm đi được không? Điều kiện nào quyết định hiện tượng đó?

Lời giải chi tiết

- Có thể làm quả chín nhanh hoặc rút ngắn thời gian chín của quả.

- Nhiệt độ và hoocmôn kích thích sự chín ở quả Êtilen sẽ quyết định hiện tượng này.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài