Câu 3 trang 163 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 163 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Nêu những biến đổi chủ yếu khi quả chín. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Quá trình chín của quả

Lời giải chi tiết

Những biến đổi chủ yếu khi quả chín:

Khi quả hạt kích thước cực đại, những biến đổi sinh hóa diễn ra mạnh mẽ.

Có sự biến đổi màu sắc: Diệp lục giảm đi, carôtenôit (gồm carôten và xantôphin) lại được tổng hợp thêm.

Mùi vị xuất hiện do các chất thơm có bản chất este, anđêhit, xêtôn. Các chất ancalôit và axit hữu cơ giảm đi, còn fructôzơ, saccarôzơ tăng lên. Êtilen hình thành.

Khi quả chín, pectat canxi có ở tế bào quả xanh bị phân hủy, các tế bào rời nhau, xenlulôzơ vách tế bào bị thủy phân, làm tế bào của vỏ và ruột quả mềm ra.

loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài